انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاوره پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی جامدات mechanics of solids design

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی جامدات mechanics of solids design 

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک از جمله فعالیت های متخصصان ایران تز می باشد.مهندسی مکانیک با بهره گیری همزمان از علم فیزیک و استفاده از مفاهیم پایه آن و به دنبال آن با کاربرد علم ریاضی به تحقیق در مورد چگونگی حرکت اجسام و همچنین نیروهای اعمال شده بر آنها می پردازد.از جمله گرایش هایی که متخصصان ایران تز در آنها به مشاوره در انجام پروپوزال و پایان نامه می پردازند به شرح زیر است:

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ساخت و تولید

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی – بیومکانیک

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک کنترل

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک طراحی جامدات

گروه مشاوران ایران تز آمادگی همکاری با دانشجویان در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک از جمله  آنالیز اقتصادی توان خورشیدی متمرکز، بهینه سازی سیستم هیبریدی، نمک زدایی خورشیدی، یخچال ترمو شیمیایی خورشیدی با جاذب های جدید، دستگاههای کلدینگ، کاربرد لیزر در صنعت، بهینه سازی توربین‌ها، سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان، سیستم محرکه خودرو را دارا می باشند.

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال مهندسی مکانیک:

نگارش پروپوزال مهندسی مکانیک یکی از گامهای اولیه و مهم در انجام پایان نامه مهندسی مکانیک می باشد.از آنجا که بسیاری از دانشجویان در نحوه ی نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی می گردند انجام مشاوره ی رایگان از جمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز قرار گرفته است.به همین منظور شما می توانید با مشاوران رشته ی خود در ارتباط بوده و سوالات خود را در زمینه ی تخصصی مطرح نمایید.

عنوان پروژه:تعيين بلانك اوليه كشش عميق كامپوزيت هاي تك لايه به روش المان محدود معكوس

چکیده: طراحی یک فرآیند کششی عمیق نیازمند ارزیابی پارامترهای مهمی از قبیل شکل نهایی قطعه، هندسه بلانک اولیه، خواص الاستیک و پلاستیک بلانک اولیه، نیروی ورق گیر، اصطکاک و... میباشد. تعیین و طراحی بلانک اولیه سبب جلوگیری از ایجاد چروک در منطقه فلنج، جلوگیری از گوشه دار شدن قطعه نهایی و صرفه جویی در مواد اولیه می شود. این پژوهش در تکمیل و توسعه روش المان محدود معکوس انجام شده قبلی صورت گرفته است. با توجه به اینکه کارهای انجام شده قبلی برای مدل کردن ورقهای فلزی ایزوتروپ صورت گرفته است، هدف از انجام این پژوهش تکمیل و توسعه روش المان محدود معکوس برای مواد ناهمسانگرد و تعیین بلانک اولیه کشش عمیق برای کامپوزیت های زمینه فلزی، ورق های اورتوتروپ فلزی و کامپوزیت های زمینه پلیمری ترموپلاست می باشد. در روش المان محدود معکوس توسعه داده شده از تابع تسلیم هیل برای مواد اورتوتروپ استفاده شده است و ضرایب ناهمسانگردی F وG و H وN بر حسبR0و R45و R90 محاسبه شده است. سپس با محاسبه کرنش بار برای مواد اورتوروپوتعیین مشخصات مکانیکی بلاتک اولیه، توزیع تنش در قطعه تغییر شکل یافته در فرایند کشش عمیق بدست آورده شده است. به منظور بررسی صحت روش ارایه شده، نتایج حاصل از روش المان محدود معکوس توسعه داده شده برای قطعه فنجان مربعی وقطعه فنجان مستطیلی با نتایج حاصل از نرم افزار ABAQUS و نتایج عددی موجود در مقالات مقایسه شده است. نتایج حاصل از روش المان محدود معکوس توسعه داده شده با نتایج حاصل از نرمافزار ABAQUS و نتایج عددی در زیر منطقه پانچ سازگاری دارد و پیشنهاد می شود که با اعمال اثر خم و واخم اختلاف در منطقه دیواره را کاهش داد. همچنین در پایان با انجام آزمایش کششی عمیق برای ورق های فلزی اورتوتروپ و کامپوزیت های ترموپلاست، نتایج حاصل از روشی المان محدود معکوس با نتایج تجربی مقایسه وصحت سنجی شده است.

کلیدواژه ها: بلانک اولیه، کشش عمیق، کامپوزیت های تک لایه، المان محدود معکوس

عنوان پروژه:عنوان پروژه:تعيين بلانك اوليه كشش عميق كامپوزيت هاي تك لايه به روش المان محدود معكوس

چکیده:کامپوزیت های پلیمری معمولاً با الیاف کوتاه یا بلند از مواد سخت تقویت می شوند. کامپوزیت های با بستر ترموپلاستیک با الیاف تقویت کننده شیشه ای، بدلیل وزن کم، قیمت پایین، مقاومت مکانیکی بالا و فرایند ساخت تک مرحلهای به وفور در صنایع کاربرد دارند و در سالهای اخیر در ساخت بسیاری از قطعات، جایگزین ورقهای فلزی شدهاند. برای استفاده بهینه از خواص این مواد، اطلاعات کاملی در رابطه با رفتار مکانیکی و نیز اطلاعاتی در رابطه با مکانیزم شکست آنها، مورد نیاز می باشد. در تحلیل رفتار این مواد در بارگذاری ها، بدلیل تفاوت قابل توجه سختی الیاف و ماده زمینه در کامپوزیتهای پلیمری، گرادیان تنش نسبتاً شدیدی در مجاورت الیاف به وجود میآید و از آنجا که ماده زمینه این نوع کامپوزیتها نرم تر از الیاف بوده و مستعد برای تغییرشکل پلاستیک می باشد، انجام تحلیل الاستیک-پلاستیک برای بررسی رفتار سیستم تحت بارگذاری الزامی است. در این پروژه بررسی تجربی و تحلیلی رفتار مکانیکی کامپوزیتهای فیبری با الیاف کوتاه انجام گرفته است. برای این منظور کامپوزیت با بستر پلیپروپیلن با الیاف کوتاه شیشه در نظر گرفته شده و برای ساخت نمونه آزمایشی از این کامپوزیت از روش تزریق استفاده شده است. نمونه ساخته شده تحت آزمایش کشش قرار گرفته و تغییر مقاومت کششی آن با تغییر درصد الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان می دهند که در این مواد، افزایش فیبر شیشه، رفتار مکانیکی آنها را از نرم به ترد، تغییر میدهد. پلی پروپیلن به تنهایی یک ماده کاملا نرم می باشد و با افزایش درصد الیاف شیشه، تغییراتی همچون کاهش چقرمگی، افزایش تنش حد تسلیم و مقاومتحد نهایی، افزایش مدول الاستیک یانگ و کاهش ماکزیمم کرنش پلاستیک در زمان شکست، در خواص آن به وجود می آید. همچنین در این پروژه تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک رفتار کامپوزیت در کششی محوری انجام گرفت. برای این منظور درتحلیل الاستیک، یک میدان جابجایی برای فیبروبستر در حالت قرارگیری موازی الیاف با بارگذاری و حالت عمود بر این راستا ارائه شده و میدانهای جابجایی و تنشی برای آن محاسبه شد. با استفاده از مؤلفه های تنش و جابجایی رابطه تنش میانگین باکرنش میانگین محاسبه شده و از این طریق مدولا یانگ کل کامپوزیت نیز بدست آمد. سپس با معرفی پارامتر "طول مؤثر" برای الیاف، که یک پارامتر تجربی می باشد، مدول یانگ بدست آمده با نتایج ناشی از آزمایش کامپوزیت ساخته شده مقایسه گشت. استفاده از پارامتر طول مؤثر، نتایج قابل قبولی در قیاس با نتایج تجربی میدهد. در تحلیل الاستیک-پلاستیک نیز با روشی مشابه حل الاستیک، رفتار کامپوزیت مورد تخمین قرار گرفت.

کلیدواژه ها: کامپوزیت، پلیپروپیلن، فیبر شیشه، الاستیسته، پلاستیسیته

عنوان پروژه:تحليل سينماتيكي و ديناميكي موتورسيكلت 7 درجه آزادي و به دست آوردن و حل معادلات حركت آن از دو روش نيوتن و لاگرانژ

چکیده: موتورسیکلت دارای یکی از پیچیدهترین هندسهها و مکانیزمها است و سینماتیکان طبق مقالههای دیده شده، همواره با تقریب و ساده سازیهای زیاد در تعداد درجات آزادی و به خصوصی در بزرگی زوایا بیان شده است. بررسی مدل دینامیکی اجسام، با روشهایی نظیر کین، لاگرانژ، بولتزمن - هامل، گیبز - اپل، نیوتن، همیلتون و راس، منجر به یافتن معادلات حرکت مکانیزم می شود. با وجود این که معادلات حرکت به دست آمده از همه روش ها در نهایت به یک جواب واحد میرسد، اما تعداد معادلات دیفرانسیل و گاها مرتبه معادلات دیفرانسیل در روشهای مختلف متفاوت است و لذا زمان حل عددی معادلات دیفرانسیل در روشهای مختلف متفاوت می باشد. هرچه این زمان کمتر باشد خطای حل کمتر است. هدف از انجام این پروژه، یافتن سینماتیک کامل موتورسیکلت با تعداد درجات آزادی بالاتر با درنظرگرفتن تمامی زوایای کوچک و همچنین بدست آوردن معادلات حرکت موتورسیکلت از دو روش لاگرانژ و نیوتن و سپس یافتن روشی برتر بین این دو روشی است. برای این کار، ابتدا شکل فیزیکی و حجمدار موتورسیکلت به شکل یک مکانیزم تبدیل می شود. سپس درجات آزادی موتورسیکلت با ساده سازی های کمتر تعیین میشود که منجر به بالا رفتن درجات آزادی می گردد. سپس در مرحله بعد سرعت و شتاب (سینماتیک) و نیرو و گشتاور (دینامیک) موتورسیکلت با توجه به درجات آزادی تعیین شده به دست آورده میشود و سپس با یافتن معادلات حرکت از روش های گفته شده، دو نوع معادله دیفرانسیل بدست میآید. درنهایت نیز با حل عددی معادلات دیفرانسیل حاصل شده برای ورودی های دلخواه، زمان حل معادلات دیفرانسیل حرکت از هر روش به دست می آید و با مقایسه نتایج زمانی حاصل شده، آن روش که کمترین زمان اجرا را دارد معلوم میشود که آن، همان روش برتر برای یافتن معادلات حرکت موتورسیکلت خواهد بود.

کلیدواژه ها: موتورسیکلت، سینماتیک، دینامیک، معادلات حرکت، لاگرانژ، نیوتن ۷۰ درجه آزادی

عنوان پروژه: ارایه روند کلی طراحی کشتی های هوایی برای مانورهای داخل جو

چکیده:اخیرا، تحقیقات بسیاری در زمینه طراحی کشتی هوایی انجام شده است . از مزیت های آنها پایداری بالا در مسیر حرکت، ظرفیت باربری به وزن بالا و مصرف بسیار پایین سوخت با توجه به نیاز کم به نیروی پیشرانش می باشد. علاوه براین هزینه های ساخت و تعمیرات این وسایل بسیار ناچیز بوده و در بسیاری موارد قبل رقابت با هر جسم پرنده ای می باشد. بنابراین جایگزین مناسبی برای بسیار از کاربردهای هوایی در راستای کاهش هزینه می باشد.هدف اصلی این پروژه، طراحی بهینه یک کشتی هوایی با قابلیت پرواز در ارتفاع پروازی کم با توانایی حمل بار به جهت ساخت و پیاده سازی می باشد. برای تعیین شکل تقریبی و طراحی بهینه آیرودینامیک کشتی هوایی، مواردی مانند نیروهای درگ، مدت زمان پرواز و بیشترین حجم در برابر کمترین وزن از مهمترین پارامترها درنظر گرفته شده است. در این راستا، مدل اولیه طراحی گردیده و سپس حرکت و پایداری وسیله آنالیز گردیده و در شرایط مختلف هوایی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه توان مورد نیاز برای تامین نیروی بالابرنده، پیشبرنده و نیروهای ترمزی (به جهت سکون در یک نقطه) بخش دیگری از اهداف رساله حاضر می باشد. همچنین سیستم حمل و نقل و وینچ برای بلند کردن بار، سنسورها و تجهیزات کنترلی دیگر در طراحی مورد بررسی قرار می گیرد.براساس اطلاعات نگارنده دانش فنی این زمینه در کشور بسیار کم می باشد که لزوم طراحی چنین وسیله ای را دوچندان نشان می دهد. کاربردهاب اصلی این وسیله شامل استفاده در زمینه های تقویت ارتباطات از راه دور، هواشناسی، باد سنجی، عکسبرداری می تواند می باشد. ضرورت خاص این تحقیق ارائه راهکار طراحی بهینه و استفاده از نرم افزار های نوین دینامیک سیالات محاسباتی در جهت بهبود آیرودینامیک و سازه ای این وسیله می باشد تا بتوان زمینه ساخت آن را مهیا کرد. به طور مشخص تر به دست آوردن شکل تقریبی بهینه آیرودینامیک با نرم افزار گمبیت فلوئنت و تعیین ابعاد و اندازه های تقریبی بالکها و اجزاء لازم برای کنترل حرکت کشتی هوایی به منظور بالا و پایین رفتن و تغییر جهت دادن در هوا از جمله موارد بررسی شده در این رساله می باشد. با توجه به موارد اخیر درنهایت مدلهای متفاوت با کاربردهای مختلف ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها: کشتی هوایی، دینامیک سیالات محاسباتی، بهینه سازی، آیرودینامیک، شبیه سازی جریان حول اجسام شناور

عنوان پروژه: بررسی اثرات تغییر شکل بال و بدنه بر روي معادلات حرکت هواپیما

چکیده:در مراجع و کتب متداول مکانیک پرواز، معادلات حرکت هواپیما عمومآ با فرض صلبیت سازه هواپیما بدست می آیند و از اثرات انعطاف پذیري سازه صرف نظر می گردد. در مواردي که فرکانسهاي طبیعی دینامیک هواپیما با فرض صلبیت، اختلاف زیادي با فرکانسهاي طبیعی ارتعاشی سازه داشته باشند فرض صلبیت جهت تحلیل دینامیکی هواپیما تا حد قابل قبولی با واقعیت سازگار خواهد بود. اما با افزایش انعطاف پذیري سازه و کاهش فرکانسهاي طبیعی ارتعاشی سازه این اختلاف کاهش یافته و فرض صلبیت سازه دیگر قابل قبول نخواهد بود. این امر متخصصین این رشته را بر آن داشته است که در بدست آوردن معادلات حرکت هواپیما، انعطاف پذیري سازه را نیز مد نظر قراردهند.

کلیدواژه ها:معادلات پرواز، مود های ارتعاشات ، تحلیل دینامیک

عنوان پروژه:تغییرات نیروی پسا در جریان اطراف مجرای ذوزنقه ای(جریان دوبعدی روی صفحه) با استفاده از رنگ های خاص و مقایسه آن با نتایج نرم افزار

چکیده:در این تحقیق بصورت تئوری و تجربی برای اجسام ذوزنقه ای شکل (جریان 2 عددی روی صفحه)نیرو و ضریب پسا در رینولدزهای مختلف اندازه گیری و بررسی می شود  تا اثرات شکل و جهت جریان و نوع پوشش در امتداد کاهش سطح مقطع یا افزایش آن مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.آزمایش فوق در مورد مدل ذکر شده در دستگاه تونل باد انجام شده و برای حل عددی نیز از نرم افزار فلوئنت استفاده گردید.پوشش های مختلف پلیمری مورد بررسی عبارتند از :

1- پوشش زبر(پوشش با کاغذ سمباده)2- پوشش اپوکسی 3- پوشش اپوکسی با الیاف شیشه

نتایج اندازه گیری در رینولدزهای مختلف در تونل باد نشان داد که از بین پوشش ها جسم با پوشش اپوکسی با الیاف شیشه بیشترین کاهش درگ را باعث می شود.

کلیدواژه ها:نیروی درگ ، ضریب اصطکاک ،تابع زبری ،پوشش پلیمری ،تونل باد

 عنوان پروژه:بررسی اثرات امواج دریا بر شناورهای متحرک و حل معادلات دینامیکی حاکم بر آنها

چکیده:در این تحقیق نیروهای امواج بر اجسام بزرگ و غوطه ور که دارای سرعت روبه جلو می باشند مورد بررسی قرار گرفته است.از آنجا که جسم بزرگ فرض شده است از آثار لزجت و جدایی جریان صرفنظر شده است.با فرض موج پیش رونده سطحی امواج ورودی با کمک تئوری امواج دامنه کوتاه مدل شده اند.و با توجه به تئوری شکست خطی موج امواج پخش شده بدست آمده اند.

از آنجا که شرایط مرزی تابع زمانند با فرض یک تابع هارمونیک نسبت به زمان این وابستگی مرتفع شده و معادلات مستقل از زمان شده اند.به دلیل آنکه جسم غوطه ور است دارای شش درجه آزادی حرکت جسم صلب بوده و مطابق با هر مورد نوسانی آن یک معادله حرکت می توان نوشت.نیروی تحریک کننده در این معادلات از انتگرال پتانسیل سرعت امواج ورودی و پخش شده روی سطح جسم بدست می آیند.اثر امواج ناشی از نوسان اجباری جسم در شش مورد نوسانی آن به صورت جرم اضافه شده و ضرایب میرایی حرکت و نیروها و ممانهای بازیافت در معادله حرکت لحاظ شده است.

اثر سرعت طولی در فرکانس برخورد شرایط مرزی و جرم اضافه شده و ضرایب میرایی مورد بررسی قرار گرفته است.برای حل معادلات حاکم از روش عددی حجم محدود استفاده شده است.مانند عمق متغیر آب و حضور جسم در کناره دیواره و یا نزدیک جسم دیگر را مدل نمود.در پایان امواج تولید شده در اثر حرکتهای Roll & sway & pitch & heave & surge برای یک جسم به شکل استوانه با مقطع مستطیلی که در سطح آزاد حرکت می کند بدست آمده و در نهایت تانسورهای جرم اضافه شده و ضرایب میرایی در حالت دو بعدی استخراج شده است.

کلیدواژه ها:موج ،نیروی امواج ،شکست موج ،جرم اضافه شده ،جرم مجازی ،ضریب میرایی ،پتانسیل سرعت موج

عنوان پروژه:طراحی سامانه پایش پیش بین برای یک دستگاه تولید همزمان برق و گرمای کوچک خانگی

چکیده:امروزه با توجه به گسترش شهرها،افزایش جمعیت و نیز توسعه فن آوری،نیاز به انرژی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.بنابراین تامین انرژی تبدیل به یک سیاست کلان و حیاتی برای همه ی جوامع بشری شده است.در همین راستا و در سالهای اخیر تولید همزمان برق و گرما که یکی از راههای موثر برای افزایش بازده فرایند تبدیل انرژی شیمیایی نهفته در سوختهای فسیلی به انرژی برقی و گرمایی است مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.هدف این پژوهش طراحی یک کنترلر براساس یک مدل پیش بینی کننده رفتار سیستم تولید همزمان برق و گرما است که به آن کنترلر پیش بین مبتنی بر مدل می گویند.این کنترلر سیستم را طوری به کار می گیرد که کمترین هزینه بهره برداری را داشته باشد.در این پژوهش این مهم با مدلسازی کل سیتم و حل یک مسئله برنامه ریزی خطی میسر می گردد.سپس عملکرد این راهبرد هوشمند با راهبردهای متداول در پایش دستگاه تولید همزمان مقایسه و تاثیر اضافه کردن امکان فروش برق به شبکه و نیز ذخیره سازی آن بررسی می شود.همچنین تاثیر وارد کردن یکی از ابتکارات این پژوهش یعنی محاسبه ی هزینه ی تولید آلودگی مورد بررسی قرار می گیرد.از این طریق می توان با افزایش تعرفه تولید آلودگی در روزهای آلوده ی سال تولید برق با استفاده از دستگاه تولید همزمان را فاقد جذابیت اقتصادی کرد تا شرایط آلودگی وخیم تر نگردد.

کلیدواژه ها:تولید همزمان برق و گرما،کنترل پیش بین مبتنی بر مدل ،برنامه ریزی خطی ،هزینه و بهره وری ،مالیات بر کربن ،شبکه ی هوشمند ،نرم افزار سیپلکس

عنوان پروژه:تحلیل دینامیکی ورق های ارتوتروپیک کامپوزیتی چند لایه تحت نیروهای محوری روی بستر الاستیک

چکیده:ورود ورقهای چند لایه کامپوزیتی در صنعت که دارای مزیتهایی همچون وزن کم و نسبت مقاومت به وزن بالا می باشند مسائل جدیدی را پیش رو ی محققان باز نموده است که از جمله این مسائل رفالر دینامیکی و ارتعاشی این مواد تحت بارگذاری های متفاوت بوده است.وقتی این صفحات تحت تاثیر نیروهای کششی و یا فشاری قرار می گیرند رفتار دینامیکی و ارتعاشی جدیدی را از خود نشان خواهند داد.این رفتار تابعی از شکل نیروی اعمالی و خواص مکانیکی لایه ها است.هدف از این تحقیق تحلیل ارتعاشی و دینامیکی ورق های ارتوتروپیک کامپوزیتی چند لایه با شرایط مرزی مختاف تحت اثر نیروهای محوری کششی و فشاری و بستر الاستیک می باشد.همچنین صفحات کامپوزیتی تقویت شده با نوار کامپوزیتی چند لایه و تیر ایزوتروپیک اویلر – برنولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اثر نیروهای محوری و شرایط مرزی متفاوت بر ارتعاشات آزاد اینگونه صفحات بررسی شده است.نتایج بیانگر آن است که بستر الاستیک و نیروهای کششی باعث افزایش فرکانس طبیعی و نیروهای فشاری باعث کاهش فرکانس طبیعی سیستم می شوند.با افزایش نیروی فشاری فرکانس طبیعی سیستم کم می شود تا به صفر برسد.نیرویی که باعث صفر شدن فرکانس طبیعی اول ورق می شود برابر با نیروی کمانش ورق است.رفتار دینامیکی ورق کامپوزیتی چند لایه در اثر حرکت جرم روی مسیر دایره ای و مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.جابجایی مرکز ورق در اثر حرکت جرم متحرک روی مسیر دایره ای بصورت سینوسی است.معادلات حرکت بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و با استفاده از اصل همیلتون و با روش اجزای محدود حل شده اند.المان بکاررفته المان ایزوپارامتریک 9 گرهی است که هر گره 3 درجه آزادی دارد.

کلیدواژه ها:ورق کامپوزیتی چند لایه،ارتوتروپیک ،نیروی محوری ،بستر الاستیک ،اجزای محدود

 عنوان پروژه:طراخی مفهومی و شبیه سازی عددی گرمکن تونل باد ماوراء صوت

چکیده:تونل باد ماورا صوت یکی از لوازم ضروری برای طراحی وسایل پرنده با ماخ بیشتر از 5 درجه می باشد.در این تونل ها ضرایب آیرودینامیک و توزیع فشار و توزیع دما قابل اندازه گیری است.با توجه به رشد صنعت موشکی و نیاز صنعت دفاعی کشور و همچنین نیاز ماهواره و پرتاب آن این نوع تونل به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مورد توجه بیشتر قرار می گیرد.با ساخت این نوع تونل ها امکان بررسی آیرودینامیکی و همچنین گرمایش آیرودینامیکی موشکهای دوربرد فراهم می گردد.در ضمن در موشکهای چند مرحله ای جدایش مراحل مختلف نیاز به تست های متعدد آیرودینامیکی دارد که فقط در این تونل ها امکان پذیر است.هدف اصلی در این پروژه طراحی و شبیه سازی عددی گرمکن قوس الکتریکی تونل باد ماورا صوت با مقطع خروجی نازلی به قطر 16.90 سانتیمتر و عدد ماخ پیشنهادی 6 می باشد.برای ایجاد نسبت فشار لازم جهت به کار افتادن و کار تونل باد از سیستم هوای فشرده و سیستم خلا به طور همزمان استفاده می شود.جهت ثابت نگه داشتن عدد رینولدز در طول آزمایش بایستی فشار سکون و دمای سکون ثابت نگه داشته شود.برای ثابت نگه داشتن فشارسکون باید از تنظیم کننده فشار و برای ثابت نگه داشتن دمای سکون و همچنین جلوگیری از میعان هوا در نازل باید از گرمکن استفاده نمود.که طراحی و ساخت چنین دستگاهی برای ایجاد شرایط مطلوب هوا برای آزمایش بسیار پیچیده است.در این پروژه طراحی با تغییر در اندازه ها توانستیم طرح مورد قبولی را انجام دهیم و سپس به شبیه سازی عددی گرمکن قوس الکتریکی تونل باد ماوراصوت پرداخته که این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار فلوئنت با در نظر گرفتن شرایط استاندارد هوا در ورودی گرمکن انجام شده است.در نتیجه با ثابت شدن قابل قبولی از دمای کل و انتالپی کل در خروجی نازل ماخ 6 را بدست آورده تا بتوانیم نمونه مورد نظر را در جلوی خروجی نازل مورد آزمایش قرار دهیم.قوس الکتریکی ایجاد شده باعث افزایش دمای سکون هوا شده و حتی به سه هزار درجه کلوین که دمای کل معادل ماخ 8 می رسد.لذا می توان گرمایش آیرودینامیکی که در این ماخ به وجود می آید را شبیه سازی کرد.در جریان ماوراصوت شکل جریان تقریبا مستقل از عدد ماخ است اما پارامتر تاثیرگذار دمای سکون بسیار بالا است که استفاده از سیستم حفاظ گرمایشی را اجتناب ناپذیر می کند.در تونل باد پیشنهادی در این تحقیق امکان ایجاد این دمای سکون به کمک قوس الکتریکی امکان پذیر شده است.

کلیدواژه ها:تونل باد ،قوس الکتریکی ،عدد ماخ ،عدد رینولدز ،آنتالپی ،گرمایش آیرودینامیک

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک