انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

 

انجام پایان نامه

 

پایان نامه 

 

مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی نفت مخازن Petroleum Reservoir Engineering

انجام پایان نامه مهندسی نفت مخازن Petroleum Reservoir Engineering

عنوان پروژه:تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

چکیده:

امروزه تجزیه و تحلیل واحد های فرایندی با استفاده از روش های سیستماتیک برای اطمینان از ایمن بودن واحدها در کنار تجارب مهندسی امری ضروری به نظر می رسد.یکی از عمده ترین مراحلی که برای افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود و یا در حال طراحی به کارگرفته می شود عبارتست از ارزیابی ریسک خطراتی همچون پخش شدن مواد شیمیایی در محیط است.ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جزء جدایی ناپذیر در طراحی واحدهای فرایندی به حساب می آید.ولی این موضوع در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و به جرات می توان گفت که یکی از دلایل موثر در این موضوع عدم آشنایی لازم با مبانی ابتدایی ارزیابی کمی و کیفی ریسک می باشد.مدلسازی پیامدهای خطرات محتمل در داخل یک واحد فرایندی یکی از عامل های مهم در مراحل ارزیابی ریسک محسوب می شود.تخمین اثرات و عواقب حوادث ناخواسته در داخل یک واحد فرایندی توسط مدلهای ریاضی تحلیل پیامد نام دارد.پس مدیریت ریسک در یک واحد فرایندی بدون بررسی تحلیل پیامد امکان پذیر نیست.در این پروژه به بررسی واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس و تحلیل عواقب حوادث احتمالی می پردازیم.و با شناسایی راهکارهای حوادث محتمل در واحد مذکور به تحلیل پیامد برای برای آنها پرداخته و شناسایی بخش هایی که در آنها احتمال آسیب و خسارت بیشتری وجود دارد می پردازیم و همچنین با تمرکز بر امکانات موجود واحد و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مفید از میزان تلفات انسانی صورت گرفته تا حد زیادی کم کنیم.

کلیدواژه ها:ایمنی – ارزیابی ریسک – تحلیل پیامد