انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

 

انجام پایان نامه

 

پایان نامه 

 

مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی نفت بهره برداری Exploitation of Petroleum Engineering

انجام پایان نامه مهندسی نفت بهره برداری Exploitation of Petroleum Engineering

عنوان پروژه:طراحی فرایندهای صنعت نفت و مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

چکیده:

زمانی که فشار مخزن هیدروکربنی به اندازه کافی نباشد تا جریان نفت را از درون چاه به تاسیسات سرچاهی هدایت نماید یا نرخ تولیدی آن اقتصادی نباشد سیستم فرازآوری مصنوعی مطرح می گردد.بنابراین عواملی نظیر وضعیت توسعه میادین و استفاده از سیستم های تثبیت فشار و وجود چاههای بستر دریا و عوامل اقتصادی باعث شده اند که سیستم فرازآوری مصنوعی در توسعه میائین نسبت به گذشته کاربرد بیشتری پیدا کنند.فاکتورهایی نظیر مشخصات چاه و مخزن و موقعیت میدان و مشکلات عملیاتی و مسائل زیست محیطی و جغرافیایی و نرخ تولید مشخصات سیال تولیدی و مسائل اقتصادی در انتخاب نوع سیستم فرازآوری مصنوعی موثر هستند.

در این پروژه از میان روشهای مختلف فرازآوری به سیستم فرازآوری با گاز و سیستم پمپ های الکتریکی شناور که کاربرد بیشتری را دارا می باشند پرداخته شده است.

همچنین نرم افزاری جهت تعیین مقدارگاز تزریقی و فاصله شیرهای موجود در سیستم فراز آوری با گاز و نیز تعیین مقدار جریان و توان الکتریکی موتور در سیستم پمپهای الکتریکی شناور تهیه گردیده است.

در ضمن در بحث اقتصادی با استفاده از نرم افزار مقایسه ای بین دو سیستم فرازآوری با گاز و پمپ های الکتریکی شناور برای یکی از میادین نفتی کشور صورت گرفته است که نتایج بررسی نشان داد سیستم پمپ های الکتریکی شناور می تواند اقتصادی تر باشد.

کلیدواژه ها:فرازآوری مصنوعی – سیستم تثبیت فشار – موقعیت میدان – سیستم پمپ های الکتریکی

 

عنوان پروژه:شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارایه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت

چکیده:

از واحد های با ارزش پالایشگاهی می توان به واحد غلظت شکن اشاره کرد.زیرا در این واحد محصولاتی با ارزش از جمله گازوئیل و بنزین و گاز مایع از ته مانده های بی ارزش ته برج تولید می گردد.در این تحقیق با استغاده از نرم افزار پتروسیم به شبیه سازی پالایشگاه نفت بندرعباس پرداخته ایم.دلیل این انتخاب موقعیت نادر این پالایشگاه از نظر نوع و تنوع خوراک و نیز واحد غلظت شکن آن در مقایسه با واحدهای غلظت شکن دیگر پالایشگاه ها می باشد.در ادامه به کالیبره کردن با داده های واقعی واحد پرداخته و مسریم که خطا را به کمترین مفدار ممکن برسانیم.سپس به شناسایی نقاط تاثیر گذار بر فرایند پرداخته و روی هریک از نقاط مذکور تغییرات لازم را اعمال می کنیم سپس به ثبت اثر آنها روی محصولات به ویژه بنزین می پردازیم .نتیجه ای که حاصل می گردد اینست که تغییرات همزمان دمای خروجی کوره و فشار ظرف سوکر بیشترین بازده را در جهت افزایش بنزین دارد.سپس به اولویت بندی نقاط حساس دیگر پرداخته و در ادامه با تمرکز بر تنوع خوراک و در نتیجه ویسکوزیته های متفاوت به ارائه ی شرایط عملیاتی جدید با در نظر گرفتن ویسکوزیته خوراک می پردازیم که می توان این شرایط عملیاتی جدید را برای سایر واحدهای غلظت شکنی که در آنها از روش سوکر استفاده می گردد بکار گرفت.

موضوعی که در این پروژه تمرکز بیشتری برآن شده است روی بنزین تولیدی از جانب واحد و ارائه پیشنهاد به منظور افزایش تولید این محصول با ارزش است تا بتوانیم که با افزایش تولید این محصول در راه خود کفایی کشور از جانب محصولات استراتژیک برداریم.

کلیدواژه ها:واحد غلظت شکن - کالیبراسیون - ظرف سوکر - ویسکوزیته